Aan diggelen – Liz Ditters – oplossing


Oplossing

Het juiste woord was alsjeblieft!
Er zijn weer heel veel mooie woorden opgestuurd.
Alstublieft was bijna goed, maar hebben we helaas fout gerekend.
Lees maar onder het gedicht wat dichter Liz Ditters erover zegt. Dus scroll nog even omlaag!
De verkeerd gespelde alstjeblieft, asjeblief, asjeblieft en asteblief hebben we wel goed gerekend.
Je wist het goede woord en dit is geen spellingles.

In de Erelijst zie je wie het woord juist geraden heeft.

Liz Ditters over de oplossing en haar gedicht

‘Wil je je kamer opruimen?’ vraag ik wel eens aan mijn kinderen.
‘Wat is het toverwoord?’ krijg ik dan te horen.
‘O ja, wil je alsjeblieft je kamer opruimen?’

Ik ben goed opgevoed door mijn kinderen. En veel mensen weten hoe het hoort, meer dan een derde had het woord goed geraden. Alsjeblieft!

Alstublieft: lijkt daar erg op, maar dan zou verderop uw kruk moeten staan. Bijna goed dus.
Alstjeblieft, asjeblief, asjeblieft en asteblief: klinken zowat als het juiste woord!
Alsjeblieeeeeeeeeeeeeeeeft: beeeeeeeeeeeeeeeetje overdreven.
Please: leuk!

Wie het gedicht hardop leest, ontdekt misschien een ritme. Ik vind zelf dat het gedicht het fijnst loopt wanneer het afgedekte woord drie lettergrepen heeft. Woorden als onmiddellijk en weldegelijk  zijn dan net iets te lang, terwijl meteen, vandaag, direct of terstond met twee lettergrepen juist te kort zijn. Eens, gauw, hier, je, nou, snel, toch, en vlug zijn wel heel kort.

Haasjerepje en als de bliksem: verrassend! En ook de fijne oplossing vliegensvlug geeft aan dat juf Angelique dringend van haar kruk moet komen. Bovendien past dit woord prachtig in het ritme én hebben vlug, kruk en stuk dezelfde klinker/klank. Mooi! Bijna net zo knap gevonden is overeind, want dat past ritmisch ook bijzonder goed.

Wiggelend, giggelend en biggelen krijgen van mij een eervolle vermelding, omdat ze rijmen op diggelen.

Waarom ik voor alsjeblieft heb gekozen? Zeg eens An-ge-lique en als-je-blieft hardop achter elkaar. Hoor je het? Ze hebben hetzelfde klankrijm.

Prachtig vind ik de oplossing eindelijk, omdat de zin dan zo mooi doorloopt:

Juf Angelique, kom eindelijk
heel even van je kruk

En als ze dan eindelijk van haar kruk is opgestaan… hoeft het niet meer. Jan-Willem doet het weer.