Colofon


Raadgedicht is een samenwerking van Het Poëziepaleis en dichter Rian Visser, en wordt mede mogelijk gemaakt door stichting De Versterking. Raadgedicht heeft deze of voorgaande jaren ook een bijdrage gekregen van Stichting Lezen, Het Kinderboekenmuseum, Het Literatuurmuseum, Uitgeverij Zwijsen en het Nederlands Letterenfonds.

Concept © 2015 Rian Visser.

groen_300x5
Het Poëziepaleis

Het Poëziepaleis is hét landelijke aanspreekpunt voor iedereen die meer wil weten over poëzie voor en door kinderen en jongeren. Het Poëziepaleis organiseert onder andere de wedstrijden Kinderen en Poëzie voor basisscholen en Doe Maar Dicht Maar voor het voortgezet onderwijs, verzorgt workshops en masterclasses, produceert lesmateriaal, publiceert dichtbundels en coacht jonge dichters. Het Poëziepaleis is productiehuis, kenniscentrum, ontmoetingsplek en vraagloket.
Het Poëziepaleis doet fondswerving voor Raadgedicht en is verantwoordelijk voor de uitvoering.
www.poeziepaleis.nl

groen_300x5
Rian Visser, dichter

Rian Visser is kinderboekenschrijver, dichter, grafisch vormgever en leesbevorderaar. Voor het onderwijs maakt zij gratis digibordlessen. Zij is de initiatiefnemer van Raadgedicht en verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering.
www.rianvisser.nl

groen_300x5
Poëzieweek

Wilt u meer aandacht besteden aan poëzie in de les? Bezoek de site en download gratis de Lestips bij de Poëzieweek 2016. Leerkrachten uit basis- en secundair/voortgezet onderwijs vinden in deze poëzielessen inspiratie en tips om naar aanleiding van een gedicht analyserend of creatief aan de slag te gaan.
www.poezieweek.com/school
poezieweek

groen_300x5
Nederlands Letterenfonds

Het Nederlands Letterenfonds stimuleert de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en draagt bij aan de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland. Het fonds werkt aan een zo rijk en divers mogelijk literair klimaat, met oog voor literair erfgoed en nieuwe ontwikkelingen in de literatuur en het boekenvak.
www.nederlandsletterenfonds.nl
NedLett
groen_300x5
Stichting Lezen

Stichting Lezen bevordert het lezen in de Nederlandse en Friese taal en levert een bijdrage aan het verbeteren van het leesklimaat en de leescultuur.
www.lezen.nl
stichtingLezen

Raadgedicht

Mail: post@raadgedicht.nl
Twitter: @raadgedicht
Facebook: Raadgedicht
Instagram: Raadgedicht

Stichting Poëziepaleis
Walstraat 34
9711 VS Groningen
Tel. (050) 313 84 33
Mail: info@poeziepaleis.nl
www.poeziepaleis.nl

Rian Visser
Telefoon 023 5440547
groen_300x5

De Versterking

De Versterking biedt financiële steun aan wensen, ideeën en initiatieven van instellingen op het gebied van cultuur(educatie) en natuurbehoud, waarmee zij hun bereik vergroten, hun aanbod verdiepen en hun kwaliteit versterken.
de-versterking.nl


groen_300x5

Literatuurmuseum

Het Literatuurmuseum in Den Haag maakt samen met het Kinderboekenmuseum deel uit van de Stichting Nederlands Literatuurmuseum en Literatuurarchief (Stichting NLL). Deze stichting ziet het als haar missie de kracht van literatuur én de rijkdom van het Nederlands literaire erfgoed zichtbaar te maken.
www.literatuurmuseum.nl

groen_300x5

Kinderboekenmuseum

In het Kinderboekenmuseum in Den Haag maken kinderen spelenderwijs kennis met jeugdliteratuur. Leren, beleven en doen staan bij een museumbezoek centraal. Alle tentoonstellingen en workshops van het museum stimuleren de eigen fantasie en wakkeren plezier in lezen aan. De diverse museumlessen zijn behalve leerzaam ook spannend en verrassend. Niet alleen voor leerlingen, maar zeker ook voor docenten!
www.kinderboekenmuseum.nl
Basic RGBgroen_300x5

Uitgeverij Zwijsen

Uitgeverij Zwijsen is al meer dan 170 jaar een toonaangevende uitgever in het basisonderwijs. Onze educatieve uitgaven, lesmethodes en producten voor thuis ondersteunen kinderen in een doorgaande lijn bij het ontdekken van de wereld.
Uitgeverij Zwijsen