Scholen


Scholen kunnen gratis meedoen met Raadgedicht. Dit kan klassikaal of individueel.

Er zijn gedichten voor kinderen en voor jongeren/volwassenen.

Primair onderwijs, brugklas voorgezet onderwijs, VMBO
Van september tot november 10 weken elke week een gedicht.
Elke maandag staat het gedicht online en elke vrijdag de oplossing.

Voorgezet onderwijs en volwassenen
Eind januari (Poëzieweek) 10 weken elke week een gedicht.
Elke maandag staat het gedicht online en elke vrijdag de oplossing.

Samen woorden bedenken en stemmen op het woord dat ingezonden wordt.

De ervaringen

Een selectie uit de feedback van de scholen.

Fioretti (Lisse)
Leerlingen vinden het met elkaar praten/discussiëren over de woorden leuk. “Soms denk ik dat ik het weet, maar als ik dan het woord van een ander hoor denk ik: ‘Hee, dat zou ook kunnen’, en dat is leuk!”
Docent: “Raadgedicht zorgt voor afwisseling. Ik doe het standaard aan het begin van de les.”
groen_200x10

Lydia van der Linde, De Oostvogel, groep 6/7/8
Elke maandagochtend start ik met mijn klas de week met een Raadgedicht. Dat is een bijzonder moment.
Ik werk in het speciaal basisonderwijs, als leerkracht in een klas met hoogbegaafde kinderen. Een bijzondere groep kinderen die het lesgeven telkens weer een mooie uitdaging maakt.
Dat maakt de weekstart met Raadgedicht zo’n bijzonder moment. Want inmiddels zitten de kinderen telkens weer enthousiast naar het beste woord te zoeken. En zelfs de kinderen die niet graag of nog niet zo goed lezen, lezen vol vuur de strofe met hun woord voor. Zonder dat ze het zelf doorhebben, stijgt het (voor)leesniveau hoorbaar.
Het is mooi om te zien hoe de kinderen steeds meer leren over rijm, metrum en ‘mooie woorden’. Het Raadgedicht levert ook steeds weer positief kritische gesprekken op waarbij de kinderen van en aan elkaar leren.
Wij werken niet met het meest actuele Raadgedicht; de kinderen vonden het namelijk helemaal niet leuk om een week te moeten wachten op ‘het goede woord’. Fijn dus dat alle oude Raadgedichten blijven staan op de website.

groen_200x10
Nuborgh College, Elburg
Onze leerlingen hebben nieuwe dichters leren kennen. Normaal gesproken doen we misschien drie gedichten per jaar, nu hebben we er al tien gehad!
We zijn erg enthousiast over het huidige format, dus ook over de opdrachten na afloop. Wij gaan proberen er zelf een vervolg aan te geven. Onze leerlingen zijn dolenthousiast over raadgedicht.

groen_200x10
SBO Michaelschool, Amersfoort

We vinden het: leuk, leerzaam, soms moeilijk, grappig, mooi en heel jammer dat het stopt.
Elke week bespreken we het gedicht en hopen we dat we het goede woord hebben geraden.groen_200x10

BS Hoogholtje, Wehe den Hoorn
‘Wij vonden het geweldig. Elke maandagmorgen werd ik begroet met: Juf Raadgedicht hè!” Het waren zinvolle gesprekken en er kwamen mooie antwoorden.’groen_200x10

CBS Prinses Beatrix, Beilen
Elke maandag stond het gedicht op het bord en konden de kinderen het voor zichzelf lezen. Vervolgens kregen ze de tijd om individueel een woord te bedenken dat op de lege plek moest komen te staan. Hierna moesten ze het zelfbedachte woord bespreken in een klein groepje. De kinderen gingen met elkaar in discussie en kozen dan één woord dat door de hele groep werd gekozen als beste. Vervolgens werden alle ‘beste woorden’ van de groepjes op het bord gezet en bespraken we deze opties. Tot slot hebben we elke keer (heel democratisch) gestemd over het woord dat we daadwerkelijk in zouden sturen.
We hebben het lang niet altijd goed gehad, maar wat is het elke week een fijn en ontzettend leerzaam proces geweest.
Heerlijk dat ze elke week in aanraking komen met een gedicht/dichtvorm, er zit begrijpend lezen in, samenwerken, onderbouwen, discussiëren, omgaan met teleurstelling (als je woord uiteindelijk niet gekozen wordt) en ga zo maar door!

St. Anna basisschool, Zundert
Dit is een heel leuke manier om kinderen met poëzie te laten werken.
groen_200x10

Patty Lutz, leerkracht
Zelden zo’n gejuich tijdens de leesles gehoord!groen_200x10Leesconsulent RegioCultuurCentrum Idea
Geweldig, die raadgedichten! Een laagdrempelige, kant-en-klare manier om kinderen actief bij poëzie te betrekken, dichters te leren kennen en het gesprek over een gedicht op gang te brengen. Ik heb de basisscholen die ik begeleid gestimuleerd hiermee aan de slag te gaan.@nadenksels_schoolwedstrijdgroen_200x10Montessoribasisschool De Elzen, Tilburg
Onze klas, groep 7/8 heeft alle weken met het raadgedicht meegedaan. Op maandag lazen we het gedicht, bespraken de vorm: rijm, emotie, welk gevoel roept het op enz. enz. Daarna hadden de kinderen een paar dagen de tijd om suggesties bij het geprinte gedicht te schrijven. Sommige kinderen hielden een pleidooi/argumentatie voor hun oplossing of gaven aan waarom iets echt fout was (volgens hen). Tenslotte werd er democratisch beslist welk woord we gingen insturen. We hebben 3 of 4 keer het juiste antwoord geraden. Voor de extra suggesties, die vaak heel goed zijn, hebben we helaas geen tijd kunnen vinden.
De kinderen en ik vonden dit een hele fijne manier om met gedichten bezig te zijn.
De betrokkenheid was groot en de argumenten voor een bepaalde oplossing werden steeds beter uiteengezet: ‘dat woord past niet in het ritme, past niet bij het gevoel van het liedje. Dat woord staat al ergens in het gedicht enz.’  Het uitwisselen, ideeën spuien en argumenteren èn feedback krijgen maakt dit tot een goede werkvorm.groen_200x10

RKB De Schelp, Uithuizen
Met heel veel plezier heb ik met mijn klas hieraan meegedaan.
Groot was altijd het enthousiasme als de kinderen een woord goed hadden! Maar meestal hadden we net het verkeerde gekozen, maar stond ons antwoord wel tussen de oplossingen.

groen_200x10

Leerkracht
Niet gebruikt in de lessen, niet ingezonden, maar wel gewoon opgehangen in school. Laten dan die ouders en de collega’s zich er over buigen!! Reacties op de post-its. Leuk.

groen_200x10

Pascale, thuisonderwijs Van alle markten thuis
Zoals veel goede dingen in het leven is het concept verrassend eenvoudig. Het leuke is dat alle leeftijden gelijkwaardig raden: volwassenen hebben misschien een voorsprongetje door een grotere woordenschat, maar dat wordt door jongere kinderen ruimschoots gecompenseerd door originaliteit. Hokjesvrij denken: het voorrecht van de jeugd. Daarbij biedt raadgedicht fantastisch veel gespreksonderwerpen. Hoeveel lettergrepen heeft het woord volgens jou? (En voor jongere kinderen: wat is een lettergreep?) Is het raadwoord een zelfstandig naamwoord of niet? (Een woord waar je ‘een’ voor kunt zetten.) Zie je een patroon, zoals een beginletter die steeds terugkomt of een klank die mooi past bij de rest? Kan het woord een tegenstelling zijn van iets wat eerder gezegd is, of is het eerder een synoniem?

Academie voor muziek, woord en dans in Gent België.
Ik vind dit een superinitiatief. De leerlingen woord zijn elke week erg nieuwsgierig naar het nieuwe gedicht. Ikzelf vind het zeer interssant om kinderen grondiger een gedicht te laten lezen. Ook de opdrachten heb ik regelmatig gebruikt.

groen_200x10

Bassisschool het Duet, Uithoorn
Wij – en daar bedoel ik de leerlingen van groep 6 en mezelf mee – vonden de gedichten erg leuk. Meestal doen wij maar een 4 tal gedichten per jaar. Door deze vele gedichten en de verschillende schrijvers en de leuke manier van presentatie ( een raadwoord) zou ik zeggen volgend jaar weer zo’n leuke serie met gedichten. Wij hebben er van genoten. De kinderen vroegen er zelfs om wanneer het volgende gedicht kwam.groen_200x10

Leerkracht 4de leerjaar, Leuven
We schrijven maandag de mogelijke oplossingen op bord. Die woordjes blijven een ganse week staan en de kinderen kijken dan heel erg uit naar vrijdag om te weten of ze het juist geraden hebben.
Het zijn hele leuke gedichten, er is afwisseling in genre (grappig, abstracter, …), … en vooral: de kinderen komen op een leuke, ontspannen, vrijblijvende manier met gedichten in contact.

groen_200x10

OBS Willespoort
Leuk om boeken van de schrijvers te laten zien in de klas en de kinderen enthousiast te maken om ze te lezen.

groen_200x10

CBS Het Stroomdal, Kampen
Wat was er zo leuk?
Het competitie-element, na een week kijken of je het goed had. En de keer dat we 1 van de 4 scholen waren die het goed hadden gingen we uit ons dak!
De discussies over welk woord we moesten insturen en waarom.
De grappige nieuwe gedichten.groen_200x10

BS de Hoogakker, Nuland
De kinderen van mijn groep 5 en ik zijn wekenlang in de ban geweest van de gedichten. Elke dinsdag bekeken we het gedicht op het Digibord en bespraken we het met z’n allen. Ik printte het gedicht vervolgens uit en de kinderen (en ik) schreven er meerdere oplossingen bij. Op donderdag volgde er een stemming (na de nodige discussie) welk woord we in zouden sturen. Het woord dat de meeste stemmen kreeg werd vervolgens ingestuurd.
En het eerste wat de kinderen me op vrijdag vroegen was natuurlijk: “Hebben we gewonnen juf?”
Daarna bekeken we de oplossing. We hebben 4x de erelijst gehaald!