Aanraking – Max Temmerman – oplossing


Oplossing

Het juiste woord was moeder.
Er is ontzettend goed over dit gedicht nagedacht! Bedankt voor de mooie inzendingen.
Onder het gedicht kun je lezen wat dichter Max Temmerman van jullie mooie woorden vond en voor wie hij dit gedicht geschreven heeft.
Dus scroll nog even omlaag!

In de Erelijst zie je wie het woord juist geraden heeft.

Max Temmerman over het gedicht en de inzendingen

Gelegenheidspoëzie is een raar beestje.
Veel mensen denken dat gedichten uit het niets moeten ontstaan, dat ze als het ware neerdalen uit inspiratie die als een onzichtbare wolk om de auteur heen hangt (op goed dagen althans, als het tegenzit valt er immers wekenlang geen wolk te bespeuren).
Maar niets is minder waar natuurlijk. Gedichten die geschreven worden naar aanleiding van hebben vaak een meer dwingend karakter, althans zo ervaar ik het.
Actualiteitsgedichten, verzen voor een eenzame uitvaart, … ik lees én schrijf ze graag.
Dit raadgedicht kende een erg mooie aanleiding. Enkele jaren geleden intussen was een goede vriendin zwanger, ze vroeg me om een gedicht voor het geboortekaartje van haar intussen erg olijke zoon.
Je kan ‘Aanraking’ lezen als de eerste boodschap van een pasgeborene naar de mensen om zich heen. Kijk eens, ik ben er. Ik wil jullie snel leren kennen, aanraken.
Tegelijk verandert natuurlijk ook de wereld zelf, telkens er een mens bijkomt. Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt …
Velen onder jullie hebben het perspectief juist.
Het ontbrekende woord moeder werd geraden, maar ook mama, draagster, moedertje en gastvrouw kwamen erg dicht in de buurt.
Gedaante, gedachten, gestalte vertrekken vanuit een ander oogpunt, die suggesties plaatsen de moederfiguur centraal. Dat levert ook mooie resultaten op, maar misschien net iets minder geschikt voor een geboortekaart.

Hartelijk dank aan alle deelnemers & ik wens iedereen nog een mooie Gedichtendag,
Max Temmerman