Max Temmerman


Max Temmerman debuteerde met de dichtbundel Vaderland in 2011, toen hij al 36 was. Hij maakte dat late debuut goed met een snelle opeenvolging van titels. Gedichten uit zijn opeenvolgende bundels werden genomineerd, gebloemleesd en veelvuldig vertaald. In Duitsland verscheen een best-of van zijn gedichten: Die Geduld der Gärten. In 2020 debuteerde hij als romanschrijver met het enthousiast onthaalde Coniferen, een vertelling die zijn dichterlijke stijl koppelt aan de vaart van een Simenonroman. Temmerman is als recensent verbonden aan Standaard der Letteren.

Raadgedicht(en)

Aanraking 14+

Publicaties

Coniferen, proza, 2020, Genomineerd voor de De Bronzen Uil 2020
Huishoudkunde, 2018
Zondag 8 dagen, 2015
Bijna een Amerika, 2013
Vaderland, 2011
De meeste mensen die ik ooit ben geweest (luisterboek)