Zelf aan de slag – Storm – Johanna Kruit


Wie zijn wij?
Het gedicht Storm is geschreven in de wij-vorm.
Wie zou er met wij bedoeld worden?
Een groep kinderen? Een gezin?
Of een kind met een knuffel?
Er is geen antwoord dat goed is.
Iedereen mag zelf bedenken wie wij zijn.

Maak een klassengedicht
Wij is in elk geval meer dan een persoon.
Ook een wij is natuurlijk jouw klas.
Laten we eens proberen of jij met jouw hele klas een gedicht kan maken.

Stap 1
Iedereen schrijft een zin op, zonder met elkaar te overleggen.
De zin begint met Wij, Ons of Onze.

Wij …
Onze …
Ons …

Bij het woord wij  of onze denk je aan de klas.
Je zult merken dat het best raar is om iets op te schrijven dat voor de hele groep geldt.
Bijvoorbeeld:
Wij kijken graag televisie.
Onze lievelingskleur is rood.
Wij spelen nooit meer met blokken.
Ons klaslokaal is gezellig en knus.

Misschien is het niet waar wat je opschrijft.
Niet iedereen zal het met je eens zijn.
Maar dat is niet erg.
Probeer gewoon iets te bedenken, waar de meeste kinderen het wel mee eens zullen zijn.

Stap 2
Zet nu alle zinnen achter elkaar.
Iemand leest het hardop voor.
Je hebt nu een klassenportret in dichtvorm!

Stap 3
Print het gedicht en deel het uit.
Iedereen mag bij 5 zinnen een kruisje zetten.
Je mag niet met elkaar overleggen.
De zinnen met minder dan 2 kruisjes worden geschrapt.
Is het gedicht beter geworden door het in te korten?

Tip: Leuk om voor te lezen op een ouderavond.
Kunnen de ouders de bijdrage van hun eigen kind herkennen?