Zelf aan de slag – À la piscine – Simon van der Geest


In het gedicht À la piscine komen de woorden splesj en woesj voor.
Dit zijn woorden die een geluid moeten nabootsen.
Zo’n woord noem je een onomatopee.
In het Oud-Griekse betekent onoma naam. En poiéō betekent ik maak.
Je maakt dus zelf een naam voor iets.

Dierengeluiden hebben vaak een naam die past bij het geluid dat de dieren maken. Luister maar:

 • piepen
 • gakken
 • kwaken
 • kwekken
 • sissen
 • tjilpen
 • hikken
 • kraken
 • zappen
 • zoemen

Ook muziekinstrumenten hebben vaak namen die klinken als het geluid dat ze maken.

 • pauk
 • viool
 • kabassa
 • bongo

En vogelnamen:

 • koekoek
 • tjiftjaf
 • kievit
 • oehoe
 • tureluur
 • grutto

En wat dacht je van eetgeluiden:

 • smakken
 • slok
 • slurpen

Nog een paar woorden:

 • brommer
 • rinkeldekinkel
 • puf
 • hatsjie
 • brrr

Opdracht: Bedenk zelf een onomatopee

Hoe klinkt het eten van een chips? Hoe zou je dat opschrijven?
Als kkkrrkrkkr?

Bedenk hoe je deze geluiden kunt opschrijven:

 • wc doortrekken
 • rijdende trein
 • voetstappen in de sneeuw
 • neus snuiten
 • bord kapot laten vallen
 • steen door de ruit
 • ritselende bladeren
 • raceauto
 • snurken

Opdracht: Wij zijn tijgers

In het prentenboek Wij zijn tijgers van Edward van de Vendel maken dieren bijzondere geluiden.
Rian Visser heeft bij dit prentenboek een les gemaakt, waarbij kinderen zelf bedenken welk dier ze zouden willen zijn.
Vervolgens vullen ze een werkblad in en bedenken ze welk geluid ze maken.
Meer lezen.