Zelf aan de slag – Altijd prijs – Annie van Gansewinkel


Een opdracht over kermis en zintuigen.

Opdracht 1 Teken de survivor
Hoe ziet jouw leukste, engste of spannendste kermisattractie eruit?
Teken hem en bedenk er een verhaal bij.

Opdracht 2 xxxx en ik
Voor de ik-persoon uit het gedicht is kermis en ik niet zo’n goede combinatie.
Bedenk iets waar jij van houdt. Of waar je juist een hekel aan hebt.
Schrijf dat op. Bijvoorbeeld:
Voetbal
Spruitjes
Televisie

Opdracht 3 Zintuigen
Denk aan het woord dat je net hebt opgeschreven.
Wat zie je?
Wat hoor je?
Wat ruik je?
Wat proef je?
Wat denk je?
Wat wil je?
Wat vind je eng?
Wat lukt er niet?
Schrijf de antwoorden op.

Opdracht 4 Schrijf een gedicht
Maak een gedicht met de titel: {het woord dat je bij opdracht 2 opgeschreven heb] en ik.
Bijvoorbeeld: Voetbal en ik
Gebruik in je tekst de antwoorden die je bij opdracht drie hebt opgeschreven.