Zelf aan de slag – Applaus voor mij alleen – Iris Boter


Maak een herfsthaiku of een knipgedicht.

Opdracht 1 Maak een herfst haiku
Een haiku is een gedicht van drie regels met 5, 7 en 5 lettergrepen.
In een haiku zit een verwijzing naar een seizoen.
Vaak gebeurt er in de derde regel iets onverwachts.
Een goede haiku roept een beeld op, maar beschrijft geen emotie.

Bijvoorbeeld

Bladeren vliegen
voor het huis over het veld,
verrukt is de kat.

Issa 1763 – 1828

Opdracht 2 Knipgedicht
Knip woorden uit tijdschriften. Zomaar, omdat je ze leuk vindt, of omdat je al een beetje weet waarover je gedicht moet gaan.
Laat je verrassen en knip ook gekke woorden uit.
Als je er een stuk of twintig hebt, probeer er dan zinnen van te maken.
Knip of schrijf de ontbrekende woorden en plak ze op een leuke manier op een vel papier.

Het leuke hiervan is dat je woorden hebt, die je misschien anders nooit zou gebruiken.
Of dat de combinatie van twee woorden je op heel andere gedachten brengt dan je van te voren had gedacht.

Een voorbeeld van een knipgedicht van Iris Boter.

ZonnebloemIrisBoter