Zelf aan de slag – Zondag – Tim Gladdines


Je hebt misschien geleerd dat je leestekens moet gebruiken, zoals een punt, komma of vraagteken?
En dat het belangrijk is om hoofdletters te gebruiken?

Dat is ook zo.
Leestekens en hoofdletters zijn belangrijk om een tekst beter te begrijpen.
Je kunt dan bijvoorbeeld zien wat het begin is van een zin of waar je even moet pauzeren.
En of het een vraag of uitroep is.

Als je wilt spelen met taal, kan het juist leuk zijn om hoofdletters en leestekens weg te laten.
In een gedicht mag je zelf weten wat je doet.
Het is wel belangrijk om er goed over na te denken.
De lezer van een gedicht gaat ervan uit dat de dichter over alles heel goed nagedacht heeft.
Als je geen hoofdletters en leestekens gebruikt, doe je dat dus niet per ongeluk.
Je doet het expres.

Waarom zou je hoofdletters en leestekens weglaten?
Misschien vind je het leuk als de lezer een beetje moet puzzelen met de woorden.
Hij moet de zin een paar keer lezen, omdat hij niet goed weet wat het begin of einde is.
Soms krijg je zo ook meerdere betekenissen.

Ook de manier waarop je de regels afbreekt belangrijk.
Dit heet enjambement.

Ik wil je kussen
lenen mag dat?

In het gedicht van Tim Gladdines staat:

te leven nergens
iemand thuis auto’s

De eerste woorden horen bij de vorige zin
en de laatste woorden bij de laatste zin.

En bekend enjambement is deze van Judith Herzberg:

Bijna nooit zie je een vogel in de lucht
zich bedenken, zwenken, terug.

De eerste regel is niet waar, maar er komt nog meer …

Opdracht Bedenk een enjambement

Lukt het jullie zelf om een leuk enjambement te bedenken?

Juf, mag ik even water
over uw hoofd gooien?

Ik hou niet van voetballen
die lek zijn.